Spravodajstvo

Rektor Prešovskej univerzity ocenil pedagógov za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja univerzity

Odovzdávanie medailí (Foto: Dominika Bleščáková)
Odovzdávanie medailí (Foto: Dominika Bleščáková)

Pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya vyznamenal pedagógov, zamestnancov a priateľov univerzity, ktorí sa zaslúžili o jej významný rozvoj v oblasti vedy a vzdelávania. Rektor zároveň ocenil aj ich dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť alebo vedenie viacerých vedeckovýskumných projektov.

V utorok 12. apríla sa v priestoroch Študentskej jedálne uskutočnil tretí ročník slávnostného zasadnutia Akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove. Rektor na úvod oboznámil všetkých zúčastnených s významnými úspechmi  univerzity v uplynulom roku. Formou prezentácie priblížil výsledky rozdelené podľa špecifických oblastí a vyzdvihol najvýznamnejšie vzostupy našej univerzity. Zdôraznil, že za jeden z najväčších úspechov považuje pokroky vo vedeckej činnosti, vydávanie vedeckých časopisov, ale aj revitalizáciu územia pred Vysokoškolským areálom či rozvinutie vonkajších vzťahov v podobe novo podpísaných dohôd o spolupráci s médiami a memorandami s gymnáziami a samosprávami.

S potešením oznámil, že Prešovská univerzita patrí medzi najväčšie univerzity z hľadiska počtu študentov, za čo môže vďačiť aj vzrastu v počte zahraničných študentov, prevažne z Ukrajiny. Vyjadril sa, že vyšší počet študentov z cudziny kompenzuje úbytok domácich, ktorý je spôsobený najmä demografickým poklesom a odchodom viacerých Slovákov do zahraničia. Pripomenul, že práve vďaka cudzincom si naša univerzita zvyšuje svoj stupeň internacionalizácie a dosahuje celkové vylepšenie svojho profilu na trhu.

Okrem sumarizovania aktuálnych úspechov priblížil aj pripravované projekty. Študenti sa môžu tešiť na rekonštrukciu univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity, modernizáciu ďalšieho poschodia vysokoškolského internátu alebo rozšírenie prístupu do wifi siete po celej univerzite. Zamestnanci by mali získať možnosti stravovania vo forme poberania stravných lístkov a určite všetkých poteší aj plánovaná oprava cesty.

V závere rektor univerzity poďakoval za prácu, ktorú pedagógovia odviedli a prešiel k samotnému odovzdávaniu medailí. Udelil celkom osem zlatých, 17 strieborných a 22 bronzových medailí.

Jedným z ocenených bol aj bývalý rektor Prešovskej univerzity a súčasný dekan Fakulty humanitných a prírodných vied René Matlovič, ktorý získal zlatú medailu za mimoriadne zásluhy o rozvoj univerzity: „Dané ocenenie vnímam aj ako ocenenie tímov, s ktorými som mal možnosť pracovať jednak vo vedení univerzity alebo teraz vo vedení fakulty. Zároveň ho beriem ako záväzok do budúcnosti, aby sme aj naďalej dosahovali takéto vynikajúce výsledky, či už vo vedeckovýskumnej alebo vzdelávacej činnosti,“ dodal Matlovič.

Daniela Slančová z Filozofickej fakulty bola ocenená zlatou medailou. Toto ocenenie si obzvlášť váži, nakoľko na univerzite pôsobí už 41 rokov a snažila sa dať tejto ustanovizni skutočne všetko, čo v nej bolo.

Okrem slávnostného oceňovania bola uvedená aj nová knižná publikácia s názvom 350 rokov vysokoškolského života v Prešove. Kultúrny program zabezpečil Juventus Pedagogica prezentovaním tvorby významných slovenských skladateľov.

Dominika Bleščáková

Zdroj: TV Mediálka

Nový Redaktor

Tento profil slúži redaktorom začínajúcim v redakcii Unipo Press. O to viac sa tešia na vašu spätnú väzbu, ktorá ich motivuje k ďalšej práci. :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *