Spravodajstvo

Otvorenie nového akademického roka v Divadle Jonáša Záborského

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 (Foto: Marcel Mravec)
Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 (Foto: Marcel Mravec)

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 sa 19. septembra o 10.30 v Divadle Jonáša Záborského zišla akademická obec. Za účasti vzácnych hostí tak Prešovská univerzita v Prešove začala tretiu dekádu svojho pôsobenia.  

Po nástupe a odznení slovenskej hymny sa slova ujal prorektor Prešovskej univerzity Milan Portik, ktorý všetkých privítal a predstavil hostí slávnostného podujatia. Prejav rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu bol zameraný na priblíženie významných výročí, ktoré si univerzita tento rok pripomína a ktoré sa výrazne dotýkajú Prešova, školstva a vzdelávania v tomto meste a kultúry v stredoeurópskom priestore vo všeobecnosti.

Tento rok je významný aj preto, že mesto Prešov si pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky a Prešovská univerzita oslavuje 20 rokov od svojho založenia. Na začiatku dvadsiateho prvého akademického roku je vhodné zhodnotiť úspechy univerzity, ale tiež priznať medzery, ktoré univerzita stále v istých aspektoch má.

Úspechom pre univerzitu je získanie grantu zo schémy Marie Curie, ktorý získala ako jediná univerzita na Slovensku. Zároveň je veľkým úspechom zaradenie univerzity na 2. miesto medzi slovenskými univerzitami v rankingu Scimago.

Významné úspechy sme zaznamenali aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 323 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100% a podľa údajov z konca októbra minulého roka sa stala Prešovská univerzita treťou najväčšou univerzitou na Slovenskou a vôbec najväčšou mimobratislavskou vysokou školou,“ uviedol rektor Prešovskej univerzity v príhovore.

V posledných mesiacoch prešli niektoré priestory univerzity rekonštrukciou a táto revitalizácia majetku univerzity bude pokračovať aj počas ďalšieho roka. Rektor na záver ďakoval zamestnancom Prešovskej univerzity za ich prácu a niekoľko povzbudivých slov adresoval aj študentom:

V prvom rade by som vám chcel poďakovať za dôveru, že ste si za miesto svojich štúdií vybrali práve Prešovskú univerzitu a vyjadriť presvedčenie, že počas nasledujúcich rokov vaše očakávania nesklameme. Naším spoločným cieľom je vaše kvalitné, moderné vzdelanie, aby ste potom v nasledujúcich desaťročiach všade mohli šíriť dobré meno našej univerzity.

Slávnostný prejav rektora Prešovskej univerzity (Foto: Marcel Mravec)
Slávnostný prejav rektora Prešovskej univerzity (Foto: Marcel Mravec)

Na slávnostnom otvorení akademického roka sa prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák. Blahoželal univerzite k výročiu i k úspechom a vyslovil názor, že je potrebné zaujať naozaj nový prístup k vzdelávaniu. Spomenul slová prof. Paula Roberta Magocsiho, ktorý v roku 2013 pri preberaní čestného titulu „Doctor honoris causa“ niektoré súčasné problémy vysokého školstva dobre opísal.

Slova sa zhostil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák (Foto: Marcel Mravec)
Slova sa zhostil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Peter Krajňák (Foto: Marcel Mravec)

Tretí príhovor pripadol Jánovi Blahoslavovi Lášekovi, prorektorovi Karlovej univerzity v Prahe. Ten sa pripojil ku gratuláciám k úspechom univerzity. Zdôraznil, že univerzita nevyrástla na zelenej lúke, naopak, vysoké školstvo má v Prešove dlhú tradíciu. Nadviazal na slová svojho predrečníka, s ktorým v mnohom súhlasil. Akademický život je podľa slov pána prorektora dynamický, a preto je potrebné snažiť sa o presadenie istých zmien, ktoré by zmiernili negatívne javy v ňom prítomné.

O prednesenie prejavu požiadal aj hosť zo zahraničia - prof. Ján B. Lášek (Foto: Marcel Mravec)
O prednesenie prejavu požiadal aj hosť zo zahraničia – prof. Ján B. Lášek (Foto: Marcel Mravec)

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka sa už tradične udeľuje Cena rektora pre zamestnancov a študentov s mimoriadnym prínosom pre univerzitu. Za rozvoj vedy si ceny prevzalo tridsaťdva tvorivých pracovníkov a za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu bolo odmenených desať študentov.

Cenu rektora si prevzal aj študent Michal Vasiľ, ktorý spolu s Miroslavom Hamarčákom získal ocenenie za vysokú mieru angažovanosti v akademických aktivitách Gréckokatolíckej teologickej fakulty, podporu a organizáciu koncertov skupiny Anastasis a ďalšie aktivity. Pre Unipo Press zhodnotil spoločné úsilie: „Bolo to náročné, pretože sme tomu venovali náš voľný čas, ale s pomocou Božou a s pomocou spolubratov sme to zvládli. Ocenení sme boli aj za hudobno-divadelné pásmo Krížová cesta hudobnej skupiny Anastasis, na ktorom sme pracovali ako tím, spolu okolo 20 ľudí. Ocenenie ma prekvapilo a spolu so spolubratom Mirom sme za neho vďační.“

Záver akademickej slávnosti patril kultúrnemu programu, o ktorý sa postarali Viktória Vajdová a Lucia Novotná zo zoskupenia Piano Vocal z Pedagogickej fakulty PU. Záverečné chvíle vyšperkovala aj Erika Kentošová, ktorá predniesla báseň od Jana Twardowského. Po skončení slávnosti čakala na hostí slávnostná recepcia v priestoroch divadla. Dvadsiaty prvý akademický rok Prešovskej univerzity bol pri tejto príležitosti slávnostne otvorený. Neostáva iné než dúfať, že pre našu univerzitu bude minimálne taký úspešný ako tie predošlé. Redakcia Unipo Pressu praje všetkým študentom mnoho úspechov a dobrých študijných výsledkov!

Patrik Čigáš

Roztržitý puntičkár s citom pre nezvyčajné veci. Rozplývam sa v britskom humore, hľadajúc základnú otázku života, vesmíru a vôbec. Často sa venčím na čerstvom vzduchu v pekných pozostatkoch slovenských lesov. No a popritom všetkom píšem, aby som nezabudol čo sa vlastne stalo. Moja pozornosť pritom smeruje hlavne na knihy, vychytávky z internetu a zaujímavé kultúrne podujatia.

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *