Rozhovory Spravodajstvo

Autoškola UNIPO ponúka študentom rôzne výhody

Výcvikové vozidlo (Foto: unipo.sk)
Výcvikové vozidlo (Foto: unipo.sk)

Vysoké ceny, povinná účasť na teórii, monitorovaný pohyb auta, trasy a autocvičiska. Autoškoly na Slovensku prijali povinnú reakreditáciu, ktorá spočíva v digitalizácii a sledovaní činnosti autoškôl jednotným informačným systémom cestnej dopravy (JISCD). Šomrú nielen uchádzači o vodičský preukaz, ale aj samotní inštruktori. Oleg Tkáč, inštruktor Autoškoly UNIPO, v nasledujúcom rozhovore vysvetlil nielen to, prečo zdraželi vodičské kurzy, ale ochotne priblížil i činnosť univerzitnej Autoškoly UNIPO.

Učebňa teórie (Foto: Ivana Tomečková)
Učebňa teórie (Foto: Iva Tomečková)

Ako a kedy vznikla Autoškola UNIPO?

Autoškola UNIPO vznikla pred siedmimi rokmi a ponúka vodičské kurzy skupiny B. Popri kurzoch prebieha i výučba voliteľných predmetov s obsahom dopravnej výchovy, ktorú po odbornej stránke garantuje samotná autoškola a jej inštruktor. V Autoškole UNIPO je možné uchádzačov po absolvovaní základného vodičského kurzu priebežne dovzdelávavať, a to v doškoľovacích kurzoch, zameraných na školu šmyku, na defenzívnu a kooperatívnu jazdu, na ekonomickú a ekologickú jazdu a na oboznamovanie sa s legislatívnymi zmenami a úpravami. Uchádzači sa môžu pripojiť na náš portál, na ktorom je študijný materiál, ktorý sa priebežne vynovuje a aktualizuje. Ponúkame tiež kondičné jazdy pre tých, ktorí majú problém sa opäť zaradiť do radov aktívnych vodičov.

V čom sa líši Autoškola UNIPO od iných autoškôl?

Sme predovšetkým univerzitnou autoškolou, preto vnášame do vodičských a doškoľovacích kurzov ducha akademickej pôdy, používaním moderných IT technológií s 3D animáciami a simuláciami. Ako príklad uvediem výučbu predmetu zásady bezpečnej jazdy, pri ktorej si vypomáhame kombináciou interaktívnej tabule s Google Earth aplikáciou a jej uličným režimom. Podobné je to i pri výučbe ďalších predmetov, ako sú teória vedenia vozidla, predpisy o cestnej premávke a konštrukcia a údržba vozidiel. Pri výučbe teórie sa snažíme byť nadčasoví a uchádzačovi predstavujeme aktuálnu i budúcu hybridizáciu a elektrifikáciu pohonov a plnú autonómnosť riadenia dopravných prostriedkov. Osobitnú pozornosť venujeme problematike budúceho výberu vozidla, jeho kritériám, ako sú vstupné a prevádzkové náklady, úžitková, pridaná a zostatková hodnota, kde pomocou vypracovaného dotazníka a databáz po technickej a ekonomickej stránke „ušijeme na mieru“ nášmu absolventovi výber vozidla.

Inštruktor Autoškoly UNIPO Oleg Tkáč (Foto: unipo.sk)
Inštruktor Autoškoly UNIPO Oleg Tkáč (Foto: unipo.sk)

Aké sú výhody pre študentov Prešovskej univerzity?

Sú to predovšetkým primerané ceny a ďalšie benefity. Náš absolvent vodičského alebo doškoľovacieho kurzu má automaticky nárok na šesť kreditov z výberových predmetov dopravná výchova. Ak náš absolvent bude evidovať vozidlo v  Prešove, získa parkovaciu kartu pre mesto Prešov ako štart do jeho vodičských aktivít.

Aký je Váš názor na nový systém, t. j. na digitalizáciu slovenských autoškôl?

Jednoznačne s tým súhlasím. Mnohí prevádzkovatelia autoškôl šomrú, lebo navýšené náklady uberajú z príjmov. Ja to vítam hlavne kvôli sprehľadneniu a vyššej transparentnosti vodičských kurzov s povinným stopercentným absolvovaním výučby teórie a praktického výcviku. Kvalitnejšou prípravou chránime nielen absolventov kurzu a ich život a zdravie, ale i životy a zdravie nás všetkých, účastníkov cestnej premávky.

Zdražela aj Autoškola UNIPO?

Autoškola UNIPO zdražela ešte minulého roku. Cena je 550 EUR. Snažíme sa uvedenú cenu udržať i v budúcnosti. Sme univerzitná autoškola, ktorá je hlavne o vypĺňaní voľnočasových aktivít študentov PU a ponukou je smerovaná na našich študentov, čoho dôkazom je aj prepájanie univerzitnej autoškoly a jej vodičských kurzov s výučbou voliteľných predmetov z oblasti dopravnej výchovy. Vznik autoškoly bol podmienený záujmom zvýšiť portfólio ponúkaných služieb PU. V súčasnosti prebiehajú cenové zvýhodnenia vodičských kurzov a kondičných jázd, viazané na dvadsiate výročie založenia Prešovskej univerzity v Prešove.

Jana Tomaškovičová

Som zakladateľkou a šéfredaktorkou študentského časopisu Unipo Press, čím sa splnil jeden z mojich snov :). Vďaka práci v časopise som na celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero získala stáž v redakcii markiza.sk. Nemám rada stereotyp, takže aj v časopise prispievam do rôznych kategórií, ale mojou vášňou sa stali divadlá a divadelné predstavenia :)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *