Autor - Nový Redaktor

Tento profil slúži redaktorom začínajúcim v redakcii Unipo Press. O to viac sa tešia na vašu spätnú väzbu, ktorá ich motivuje k ďalšej práci. :)

Foto: Marcel Bosnyák
Kultúra Lifestyle

(Ne)straťte sa v Prahe

Myslím si, že Prahu nemusíme nikomu z vás predstavovať. Pre tých, ktorí toto čarovné mesto ešte nenavštívili, sme si pripravili ...